top of page
EuroVegas City Project Casino  Resort. Euro Vegas crypto currency tokens

EUROVEGAS CITY

PROJEKT JEDINEČNÉHO ZÁBAVNÍHO
MEGA KOMPLEXU

O PROJEKTU EUROVEGAS CITY

Naším plánem je vybudovat zábavní komplex EuroVegas City, který bude tvořit 40 hotelových resortů, kasín, zábavních center, které bude spojovat 5,7 km dlouhý EuroVegas boulevard. Výstavbu komplexu EuroVegas City plánujeme vybudovat ve Španělsku a pokusit se navázat na nedokončený projekt EuroVegas z roku 2013 od společnosti Sands Corp., který nebyl poblíž Madridu realizován a jeho realizace byla ukončena.

Svým charakterem by se měl komplex EuroVegas podobat městu Las Vegas ve Spojených státech a být evropskou dominantou pro tento způsob využití a zábavy.

Podle našeho současného konceptu by EuroVegas City mělo vzniknout na pozemku o rozloze cca 6 - 10 km2.

Eurovegas city project map

EuroVegas City by mělo být dominantní lokalitou v Evropě, která návštěvníkům poskytne nekonečné možnosti zábavy všeho druhu.

 

Komplex EuroVegas City by neměl být pouze evropským centrem hazardu, ale využití tohoto komplexu by mělo být výrazně širší ve smyslu různých druhů zábavy jako jsou hudební a noční kluby, restaurace, wellness centra, kulturní centra pro pořádání koncertů či jiných show, firemní propagace a podobně.

EuroVegas City Project

 

Náš koncept EuroVegas City je koncipován podobně jako Las Vegas, kde hlavní ulicí je Las Vegas Boulevard „Vegas Strip“, který je dlouhý 6,8 km. EuroVegas Boulevard o délce 5,7 km bude hlavní třídou EuroVegas City, která bude mít cca. 21 hotelových resortů na jedné straně a cca. 19 hotelových resortů na straně druhé.

Uspořádání a vzhled resortů, stejně jako názvy těchto resortů, jsou nyní pouze prvotním návrhem a nepředstavují přesnou finální podobu.

 

 

Primární lokalitou pro výstavbu komplexu EuroVegas City v Evropě by mělo být Španělsko.

Jak již bylo zmíněno výše, rádi bychom navázali na nedokončený projekt EuroVegas z roku 2013 u Madridu nebo v jiné vhodné lokalitě ve Španělsku.

Pokud by nebylo možné realizovat projekt EuroVegas City ve Španělsku, nejsou pro výstavbu tohoto komplexu vyloučeny ani další země v Evropě.

EuroVegas City Project Casino  Resort. Euro Vegas crypto currency tokens
EuroVegas City Project Casino  Resort. Euro Vegas crypto currency tokens

Protože se jedná o velice nákladný a náročný projekt, rozhodli jsme se vydat investiční tokeny pro možnost financování projektu EuroVegas City.

 

Do projektu EuroVegas City můžou investovat investoři nákupem tokenů nebo prozatím před-objednáním tokenů a to i v menších částkách a získat tím spoluvlastnictví na tomto projektu a v budoucnu se stát akcionáři společnosti EuroVegas City a získat % podíl na zisku ze všech resortů a kasín tvořící EuroVegas City!

Staňte se součástí unikátního projektu EuroVegas City! Nově nabízíme novým investorům možnost investovat do tohoto projektu zakoupením investičních tokenů EuroVegas Property (EVP), EuroVegas Land (EVL) nebo zakoupením platebního tokenu EuroVegas Coin (EVC).

Nákupem tokenů EuroVegas Land (EVL) se držitelé stávají spoluvlastníky pozemku, spoluvlastníky všech budov na tomto pozemku postavených a získávají % podíl na zisku vytvořeném ze všech resortů a kasín stojících na tomto pozemku. Nákupem tokenů EuroVegas Property (EVP) se držitelé stávají spoluvlastníky pozemku a všech budov na tomto pozemku postavených a získávají % podíl na zisku vytvořeném ze všech resortů a kasín!

EuroVegas City Project Casino  Resort. Euro Vegas crypto currency tokens
bottom of page